• תוכנית פרטית
 • $10
  לחודש
 • 1 ג’יגה-בתים של רוחב פס
 • גודל קובץ מירבי של 10 MB
 • 3 ג’יגה-הרץ CPU
 • 256 MB זיכרון
 • תוכנית עסקית
 • $20
  לחודש
 • 10 ג’יגה-בתים של רוחב פס
 • 50 MB גודל קובץ מקסימום
 • 5 ג’יגה-הרץ CPU
 • 1024 MB זיכרון
 • מגה תוכנית
 • $50
  לחודש
 • רוחב פס בלתי מוגבל
 • אין גודל קובץ מירבי
 • 5 ג’יגה-הרץ CPU
 • 4 GB זיכרון