בארה ב שיחה בלתי מוגבלת & טקסט

כל התוכניות כוללות נתונים ותקפים למשך עד 30, 60 או 90 ימים של שירות *

 • פשוט
 • $30
 • 1 ג’יגה-בתים של נתונים
 • דיבור בלתי מוגבל & טקסט-ארה ב בלבד
 • 1000 דקות הטלפון הנייח והנייד של ישראל * *
 • התוכנית כוללת 1 ג’יגה-בתים של נתונים במהירויות 4G. לאחר 1 ג’יגה-בתים מהירות יופחת עבור שארית של 30 יום מחזור.
 • בסיסי
 • $40
 • 5 ג’יגה-בתים של נתונים
 • דיבור בלתי מוגבל & טקסט-ארה ב בלבד
 • 1000 דקות הטלפון הנייח והנייד של ישראל * *
 • התוכנית כוללת 5 ג’יגה-בתים של נתונים במהירויות 4G. לאחר 5 GB המהירות יקטן עבור שארית של 30 יום מחזור.
 • הבחירה הטובה ביותר
 • $50
 • 10 ג’יגה-בתים של נתונים
 • דיבור בלתי מוגבל & טקסט-ארה ב בלבד
 • 1000 דקות הטלפון הנייח והנייד של ישראל * *
 • התוכנית כוללת 10 ג’יגה-בתים של נתונים במהירויות 4G. לאחר 10 GB המהירות יקטן עבור שארית של 30 יום מחזור.
 • נוסף
 • $60
 • 15 ג’יגה-בתים של נתונים
 • דיבור בלתי מוגבל & טקסט-ארה ב בלבד
 • 1000 דקות הטלפון הנייח והנייד של ישראל * *
 • התוכנית כוללת 15 ג’יגה-בתים של נתונים במהירויות 4G. לאחר 15 ג’יגה-בתים מהירות יופחת עבור שארית של 30 יום מחזור.
 • ארה ב/קנדה בייסיק
 • $65
 • 8 ג’יגה-בתים של נתונים
 • שיחה בלתי מוגבלת, טקסט & נתונים US & קנדה
 • 1000 דקות הטלפון הנייח והנייד של ישראל * *
 • התוכנית כוללת 8 ג’יגה-בתים של נתונים במהירויות 4G. לאחר 8 GB המהירות יקטן עבור שארית של 30 יום מחזור.
 • ארה ב/קנדה סופר
 • $75
 • נתונים בלתי מוגבלים
 • שיחה בלתי מוגבלת, טקסט & נתונים US & קנדה
 • 1000 דקות הטלפון הנייח והנייד של ישראל * *
 • כולל נתונים ללא הגבלה במהירויות 4G. לאחר 22 GB המהירות עשויה להיות מופחתת עבור שארית של 30 יום מחזור.

תודה על העסק שלך!

* 30, 60 או 90 ימים מתחיל מיום הפעלת השירות על ידי פיית טלקום. הלקוח יבחר את תאריך ההפעלה.

* * 1000 דקות קריאה בינלאומית היא למספרים קוויים וניידים בישראל. עיין בתנאים לקבלת פרטים נוספים או פנה אלינו באדיבות.